วิธีการจองตั๋วรถไฟ

  1. ระบุข้อมูลต้นทางปลายทาง วันที่ และกด “ค้นหาตั๋ว”
  2. กด “ซื้อตั๋ว” เที่ยวรถไฟที่ต้องการ
  3. เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  4. ระบุข้อมูลรายละเอียดผู้โดยสารให้ถูกต้องครบถ้วน
  5. กดยอมรับเงื่อนไขต่างๆ
  6. เลือกช่องทางชำระเงิน และกดจ่ายเงิน
  7. จะได้รับอีเมล์ยืนยัน และใช้รายละเอียดในอีเมล์ดังกล่าวไปรับตั๋วที่จุดรับตั๋วที่เราระบุไว้ตอนจองตั๋ว